Добре дошли в личната страница на адвокат Ива Тодорова!

По дефиниця адвокатът е човек, квалифициран да дава правни съвети, който консултира клиентите си по правни въпроси.

 

"Моята мисия е не само да консултирам клиента, изпаднал в неблагоприятна ситуация, а прецизно и детайлно да анализирам проблема, да предложа различни варианти за разрешаването му, включително и извънсъдебно и заедно да изберем най- удачния от тях за конкретния човек!

Водещи принципи в работата ми са коректността, лоялността, бързината и своевременното изготвяне на необходимите документи, тъй като често пъти това е от изключително значение за благоприятното разрешаване на проблема. Работата ни с клиента не приключва със съдебното решение, целта е успешно разрешаване на казуса в благоприятна за него насока, независимо от времето и  усилията, които ще ни коства"

 

Кантората не работи с бланки ,  "типови договори", молби, заявления и всякакъв вид  "документи" ширещи се в интернет пространството.

"За мен всеки казус е строго индивидуален и подхождам с лично отношение към конкретния клиент и случай. Използването на бланкови документи би могло допълнително да усложни, утежни и дори да оскъпи стандартната и лесна на пръв поглед процедура или ситуация.Правната услуга е строго индивидуална и не бива да се вкарва в рамки, често непрофесионално изготвени и не за конкретния казус".

Спестявайки си и подценявайки една  услуга като правна консултация, в бъдеще може да ни доведе до съдебен процес с всички негативни последствия от това.

 

Адвокат Тодорова работи в тясно сътрудничество с юристи, специализирани в различни области на правото, включително университетски преподаватели, нотариуси, съдебни изпълнители, както и с държавни институции, архитекти, инженери, геодезисти, преводачи, психолози, медиатори, вещи лица. Когато казусът го изисква, той задължително се разглежда съвместно с някой от изброените специалисти.

 Адвокат Тодорова е с дългогодишен опит в областта на гражданското право- семейно, наследствено, трудово, облигационно, вещно право (всичко свързано с покупко-продажбата на недвижим имот, от намирането му, до окончателното финализиране на сделката, промяна в статута), търговско право, арбитраж, има опит в дела срещу монополни дружества, в това число и срещу енергоразпределителните дружества, "Топлофикация", " Софийска вода", мобилните оператори, съдейства, когато са нарушение правата ни на потребители, наказателно-правни казуси.

Осъществява процесуално представителство пред всички съдилища в страната, включително пред ВКС и ВАС.

Има практически опит в делата пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.В тази връзка е номирана две поредни години да Адвокат на годината в категория "Провосъдие без граници"!

Кантората е тясно специализирана в областта на изпълнителния процес, като осъществява съдействие пред всички ЧСИ на територията на страната, както на длъжници, така и на взискателите.

Кантората извършва правни услуги и процесуално представителство на територията на цялата страна.

Работи съвместно с партньорски кантори в гр.Варна, гр.Пловдив, в гр.Бургас.