Договори и споразумения

 

Облигационното право е свързано с всички права и задължения, които имаме в гражданския оборот.Често те са свързани със сключването, осъществяването и прекратяването на една сделка. Основен принцип в правото е свободата на договаряне, ето защо е невъзможно с няколко думи да се опише услугата, която предлагаме в тази област. Тук влизат както общоизвестните договори за наем, заем, дарение, изработка, договори с монополни дружества, мобилни оператори, така и съвсем нови, породени от активно променящата се икономическа обстановка договори.

Договори да строителство, покупка на недвижим имот в процес на изграждане, "НА ЗЕЛЕНО", ипотечни кредити.

Важно е да се разбере, че всеки договор е строго индивидуален и трябва максимално да покрие изискванията и очакванията на всеки човек, също така и максимално да защити интересите му, да предвиди и включи всички подводни камъни, които биха могли да спънат реализацията му и успешния финал. Ето защо нашият съвет е никога да не работите с готови бланки изтеглени от интернет, взети от приятел или с т.нар. типови договори независимо колко лесна Ви се струва сделката или отношенията, които искате да регламентирате с договора. Понякога човек бързайки да свърши с „досадната" работа по оформяне на документацията може да изпусне съществена клауза, елемент, които в последствие да се окажат фатални.

Моят съвет е да не пренебрегвате консултацията с опитен юрист, дори договорът, който искате да сключите да Ви се струва рутинен, защото инвестицията, която ще направите с тази консултация за в бъдеще може да Ви спести доста повече изгубени средства и нерви.

 Адвокатска кантора Тодорова води и дела свързани с неоснователното обогатяване, непозволено увреждане, МЕДИЦИНСКИ ГРЕШКИ,ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП.

 

Дела срещу монополните дружества

Адвокат Тодорова оказва на помощ при разрешаване на конкретни проблеми на гражданите и на юридическите лица при нарушени техни права от страна на дружества монополисти (електроразпределителни, топлофикационни дружества, мобилни оператори и други).

Извършва следните услуги:

  • Завеждане на искове срещу монополни дружества;
  • Осъществява процесуално представителство на граждани и юридически лица при заведени вече срещу тях искове и по образувани изпълнителни дела от страна на монополистите, включително от страна на „Топлофикация".
  • Изготвяне на споразумения с " Топлофикация" за разсрочване на задължението и отпадане на сумите , погасени по давност
  • Дела срещу " Софийска вода" АД, МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ, КОЛЕКТОРСКИ ДРУЖЕСТВА," БЪРЗИ КРЕДИТИ"
  • Осъществява процесуално представителство по дела за нарушени права на потребителите
  • Съдействие при получаване на обезщетения от авиокомпании за неосъществени полети на основание Регламент на ЕС 261/ 2004