Наследствено право

 

- Консултиране за правата и задълженията на наследника върху наследственото имущество при наследяване по закон и по завещание

- Консултации относно избора на най-добър начин за разпореждане с имуществото след смъртта

- Определяне на КВОТИТЕ наследствени дялове

- Изготвяне на завещания, съхранението им при нотариус

- Обявяване на завещание

- Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;

- Приемане на наследство

- Процедура по отказ от наследство пред районен съд

- Искове за възстановяване на накърнена запазена част от наследството

- Делба на наследствено имущество- извънсъдебна и съдебна

- Нотариални сделки

-Изготвяне на нотариални покани  и съдействие за връчването им

- Разпределяне на имущество при делба на наследство