Изпълнителени дела

- Съдействие на длъжници по изпълнителни дела пред ЧСИ, разсрочване на вземането, споразумения със съдебния изпълнител и взискателя, защита при опис на движими вещи, на недвижим имот и др.

- Образуване на изпълнително дело, ведно с пълно проучване на имуществото състояние на длъжника и предлагане на становище за своевременно събиране на дълга

- Снабдяване с изпълнителен лист по реда на ГПК чрез заповедно производство- сравнително бърза и облекчена процедура за доказване на съществуващо вземане, спестявайки си продължителни във времето съдебни заседания. Процедурата е с по-нисък размер на разноските, които страната следва да направи.

- Съдействие за събиране на вземания от фирми или физически лица чрез държавен или частен съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ)

- Обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела (запор на банкови сметки, възбрана на недвижими имоти, спиране на МПС от движение и др.)

- Спиране и прекратяване на изпълнителни дела (поради изтекла давност и при наличието на други възможности дадени от закона)

- Обжалване действията на съдебен изпълнител

- Съдействие пред " колекторски" фирми, разсрочване на задълженията.Често пъти получавайки обаждане от "колекторска" фирма, дългът, за който Ви търсят е погасен по давност.Задължително се консултирайте с юрист, преди да платите.

- Защита на поръчителите, искове срещу кредитополучателя при изплащане на чужд дълг.

КОГАТО ПОЛУЧИТЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧСИ ЗА ОБРАЗУВАНО СРЕЩУ ВАС ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ИЛИ ПРОСТО НАМЕРИТЕ ЗАЛЕПЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ НА ВХОДНАТА ВРАТА, ЧЕ ИМАТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ КНИЖА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЮРИСТ, ТЪЙ КАТО СРОКОВЕТЕ ЗА РЕАКЦИЯ СА КРАТКИ И НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.ТВЪРДЕ ВЕРОЯТНО Е ДА ИЗПУСНЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА АДЕКВАТНА ЗАЩИТА.