Изпълнителени дела

- Съдействие на длъжници по изпълнителни дела пред ЧСИ, разсрочване на вземането, споразумения със съдебния изпълнител и взискателя, защита при опис на движими вещи, на недвижим имот и др.

- Образуване на изпълнително дело, ведно с пълно проучване на имуществото състояние на длъжника и предлагане на становище за своевременно събиране на дълга

- Снабдяване с изпълнителен лист по реда на ГПК чрез заповедно производство- сравнително бърза и облекчена процедура за доказване на съществуващо вземане, спестявайки си продължителни във времето съдебни заседания. Процедурата е с по-нисък размер на разноските, които страната следва да направи.

- Съдействие за събиране на вземания от фирми или физически лица чрез държавен или частен съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ)

- Обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела (запор на банкови сметки, възбрана на недвижими имоти, спиране на МПС от движение и др.)

- Спиране и прекратяване на изпълнителни дела (поради изтекла давност и при наличието на други възможности дадени от закона)

- Обжалване действията на съдебен изпълнител

- Съдействие пред " колекторски" фирми, разсрочване на задълженията.Често пъти получавайки обаждане от "колекторска" фирма, дългът, за който Ви търсят е погасен по давност.Задължително се консултирайте с юрист, преди да платите.

- Защита на поръчителите, искове срещу кредитополучателя при изплащане на чужд дълг.

КОГАТО ПОЛУЧИТЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧСИ ЗА ОБРАЗУВАНО СРЕЩУ ВАС ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЮРИСТ, КОЙТО ДА ПРОВЕРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЛИСТ И ДА ИЗЧИСЛИ НАТРУПАЛИТЕ СЕ РАЗНОСКИ.ЧЕСТО ПЪТИ СЪЩИТЕ СА ПРЕКОМЕРНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ РЕДУЦИРАНИ!