За мен

 

Адвокат Ива Тодорова завършва висшето си образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2004 г. с отличен успех, като придобива квалификационната степен „магистър по право". По време на обучението си специализира „Международна право и международни отношения".

 От тогава до настоящия момент адвокат Тодорова работи активно в областта на гражданското и международно право, консултира български агенции за недвижими имоти, както и чуждестранни инвеститори по проблемите на вещното и облигационно право, всичко свързано с придобиването и статута на недвижимите имоти и съпътстващите ги процедури.

  • Като адвокат натрупва богат практически опит в деликатната сфера на семейното и наследствено право, където се утвърждава като специалист, прилагащ индивидуален подход към всеки клиент и лично отношение към проблема му.
  • Водещ принцип при решаване на семейните казуси е изслушване и на двете страни и търсене на всички възможности за извънсъдебно разрешаване на проблема.
  • Извършва правни консултации и осъществява представителство на клиентите пред съда или пред други държавни органи по трудово- правни проблеми, в областта на търговското и административно право.
  • Консултации и съдействие пред всички ЧСИ и ДСИ на територията на страната.
  • Специализацията и по международно право и добрата теоретична подготовка по проблемите на правото на Европейския съюз и дават добра основа, на която да стъпи и да натрупа и практически опит в делата пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Съда на Европейския съюз в Люксембург, както и пред различни международни правозащитни организации.
  • Член на Софийската адвокатска колегия.
  • Владее английски език, непрекъснато усъвършенства знанията си, като посещава различни правни семинари, следи измененията в българското и европейско законодателство, както и съдебната практика на съдилищата в РБългария, както и тази на ЕСПЧ в Страсбург.
  • Номинирана е за Адвокат на 2015 г и Адвокат на 2016 г. в категория " Правосъдие зад граница".
  • Консултант е на редица български и чуждестранни медии по проблемите на българското и европейско законодателство.